CDS Live +

CDS Live+ : phiên bản desktop nhưng có cơ sở dữ liệu được lưu trực tuyến, tích hợp với cơ sở dữ liệu  của CDS Live.  Với CDS Live+ , doanh nghiệp có thể thao tác sử dụng phần mềm thuận tiện hơn khi nhập liệu, nhưng vẫn đảm bảo dữ liệu đồng nhất để có thể làm việc cơ động ngoài văn phòng khi có nhu cầu. Ngoài các chức năng tương tự như của CDS Live , phiên bản Live+  sẽ cung cấp thêm 1 số chức năng như  Import dữ liệu từ excel để lập nhanh tờ khai, chức năng xem nhanh các tờ khai.
Các doanh nghiệp đăng ký sử dụng CDS Live  sẽ được sử dụng CDS Live+ miễn phí.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: