Tại sao tôi gửi tờ khai mà lâu quá không nhận được số tiếp nhận? Cách xử lý?

Tôi đã hoàn tất tờ khai và gửi khai báo. Hệ thống có phản hồi là “đã nhận được khai báo”, tuy  nhiên tôi thực hiện lấy kết  quả rất nhiều lần nhưng chỉ nhận được phản hồi là ” chưa có kết quả trả về”. Trường hợp này cần làm thế nào để tôi có thể nhận được số tiếp nhận Hải quan?

Advertisements

One Response to Tại sao tôi gửi tờ khai mà lâu quá không nhận được số tiếp nhận? Cách xử lý?

  1. Admin says:

    Thông thường trường hợp này xảy do do 2 nguyên nhân:
    1- Hệ thống xử lý tại Trung tâm dữ liệu của Cục HQ bị quá tải.
    2- Hệ thống cáp nối giữa Trung tâm dữ liệu của Cục HQ đến các Chi cục Hản quan trực thuộc bị sự cố đứt cáp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: