Khi nhận kết quả khai báo là “thông báo từ HQ: sai mật khẩu hoặc tên truy cập”, phải xử lý thế nào?

Khi tiến hành khai báo Hải quan và nhận được thông báo ” Sai mật khẩu hoặc tên truy cập”, thì xảy ra  2 trường hợp sau:

– 1: bạn chưa cài đặt tài khoản Hải quan trong phần mềm CDS hoặc bạn cài đặt sai tài khoản hoặc sai mật khẩu.

-2 : bạn cài sai tài khoản Hải quan. Lưu ý: khai báo từ xa và khai báo thông quan điện tử dùng 2 tài khoản Hải quan khác nhau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: