Khai báo thế nào với hàng mẫu

Tôi có lô hàng nhập khẩu có nhiều  mặt hàng, nhưng có một mặt hàng là hàng mẫu không tính giá thì khai thế nào ?

Advertisements

One Response to Khai báo thế nào với hàng mẫu

  1. Admin says:

    Đối với hàng tặng thêm, hàng đi kèm không có giá trị thanh toán, người dùng khai báo như sau:

    – Nếu giá trị hàng tặng thêm nhỏ hơn 10% so với tổng trị giá lô hàng: nhập đơn giá, số lượng bình thường. Riêng ô thành tiền , nhập bằng “0”. Tại mô tả hàng hoá, cần ghi chú thêm như “hàng mẫu, hàng tặng thêm, ….”

    – Nếu giá trị hàng tặng thêm > 10% so với tổng trị giá lô hàng: cần tách số hàng này ra và lập riêng 1 tờ khai phi mậu dịch.

    Sau đó, thực hiện khai báo như thường lệ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: