Cách tính đơn giá gia công mặt hàng kim cương

Công ty TNHH Laurelton Diamonds VN hỏi về cách tính đơn giá gia công mặt hàng kim cương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điều 10 Quyết định số 124/2003/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế thống kê Nhà nước về hải quan, trị giá hàng hóa gia công, lắp ráp tính đầy đủ trị giá hàng hóa là nguyên liệu trước khi gia công, chế biến, lắp ráp và toàn bộ trị giá thành phẩm hoàn trả sau khi gia công, chế biến, lắp ráp.

Theo hướng dẫn tại điểm 4, mục I công văn số 1579/TCHQ/CNTT&TKHQ ngày 12-4-2004 thì đối với hàng hóa XK theo loại hình gia công và sản xuất XK, phải tính đầy đủ trị giá của hàng hóa ( giá FOB ) sau khi XK.

Căn cứ các hướng dẫn trên, đề nghị khi làm thủ tục XK sản phẩm kim cương Công ty phải khai báo theo đơn giá của thành phẩm XK ( giá FOB ), không khai báo theo đơn giá nguyên liệu gia công. Việc khai báo phải thống nhất trên tờ khai XK và phần mềm quản lý hàng gia công. Việc khai báo chính xác còn nhằm phục vụ công tác thống kê kim ngạch hàng hóa XK.

( Trích báo Hải quan số 90 thứ ba ngày 28/07/2009 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: