Vướng mắc thủ tục tái nhập các sản phẩm để bảo hành

Hiện nay, các cục hải quan địa phương đang vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục tái nhập các sản phẩm của các DN có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất tại Việt Nam để bảo hành , sữa chữa theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài, sau đó tái xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài. Tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP quy định”Thương nhân được được quyền tạm nhập hàng hoá mà thương nhân đã XK để tái chế, bảo hành theo yêu cầu của thương nhân nước ngoài và tái xuất trả lại thương nhân nước ngoài. Thủ tục tạm nhập tái xuất giải quyết tại hải quan cửa khẩu”. Tại điểm 3a Phần II Thông tư 04/2007/TT-BTM hướng dẫn: DN có vốn đầu tư nước ngoài được tạm nhập các hàng hoá sau để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam “Sản phẩm đã XK để bảo hành, sữa chữa hoạc thay thế sau đó tái XK”.

Tuy nhiên theo quy định tại khoản 1a Điều 21 Nghị Định số 108/2006/NĐ-CP quy định: Nhà đầu tư có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luận về đầu tư, thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung văn bản đăng ký đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

Do vậy, căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương có ý kiến với DN có vốn đầu tư nước ngoài nhưng trong Giấy chứng nhận đầu tư không có hoạt động bảo hành, sửa chữa thì có được tái nhập sản phẩm do chính DN sản xuất tại Việt Nam để sửa chữa, bảo hành không?

Nguồn:  Ngoc, báo Hải quan số 88 (1236) , ngày 23-7-2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: