Đăng ký danh mục hàng hoá NK miễn thuế như thế nào?

Theo cục hải quan Đồng Nai, trong quá trình triển khai thực hiện Thông Tư 79/2009/TT-BTC của Bộ tài chính (TT79) liên quan đến vấn đề đăng ký danh mục hàng hoá miễn thuế, đơn vị đang gặp một số vướng mắc. Tại khoản 3.a, điều 101, TT 79 có quy định: Danh mục hàng hoá XK, NK miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi được xây dựng một lần và cho cả dự án hoặc từng giai đoạn thực hiện dự án, từng hạng mục công trình của dự án (nếu tại giấy phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu khoa học kỹ thuật của dự án… thể hiện dự án thực hiện theo từng giai đoạn hoặc theo từng hạng mục công trình).

Trên thực tế có một số doanh nghiệp đã từng đầu tư NK máy móc, thiết bị và đã sản xuất một thời gian nhưng chưa đầu tư hết công suất, nay co thị trường, có hợp đồng mới, doanh nghiệp đầu tư tăng công suất theo thiết kế ban đầu hoặc đầu tư để sản xuất mặt hàng mới trong công suất thiết kế ban đầu, trong trường hợp này rất khó yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đăng ký một lần do tuỳ thuộc vào thị trường, tuỳ thuộc vào khách hàng. Trong trường hợp này, Cục Hải quan Đồng Nai đề xuất đối với doanh nghiệp có từng dự án, từng giai đoạn, từng hạng mục cụ thể thì yêu cầu doanh nghiệp đăng ký cho cả dự án hoặc từng trường hợp mở rộng hoặc từng giai đoạn, từng hạng mục công trình nào đó. Kèm theo đó, doanh nghiệp phải có giải trình tổng nhu cầu, máy móc thiết bị cho dự án, cho từng giai đoạn và từng hạng mục công trình, số máy thiết bị đã XK, số máy móc thiết bị còn lại cần NK. Kèm sơ đồ lắp đặt máy móc, thiết bị đã NK và dự kiến lắp đặt vị trí nào đối với máy móc chuẩn bị NK.

Đối với doanh nghiệp không thực hiện theo từng dự án, từng hạng mục, giai đoạn mà chỉ sản xuất theo nhu cầu từng thời điểm, từng đơn hàng thì chấp nhận đăng ký theo nhu cầu với điều kiện trong hồ sơ đăng ký danh mục phải có công văn giải trình cụ thể máy móc thiết bị cần NK để sản xuất ra sản phẩm gì, hoặc cho sản phẩm mới nào, công suất ra sao để sản xuất ra sản phẩm mới … Doanh nghiệp cần cam kết máy móc NK theo từng thời điểm, đơn hàng này là thêm, mới không phải thay thế số máy móc đã NK trước đây hoặc để dự trữ. Kèm theo đó là sơ đồ lắp đặt máy móc thiết bị đã NK và máy móc mới chuẩn bị NK dự kiến lắp đặt ở vị trí nào.

Nguồn: Đ.N, báo Hải quan số 88 (1236) ngày 23-7-2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: